Ilze Ziemane

VECĀKĀ JURISTE

Ilze Ziemane ir juriste ar pieredzi un zināšanām gan publisko, gan privāto tiesību jomā, kā arī zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā. Ilze specializējās valsts tiesībās, personas pamattiesību jautājumos, vides tiesībās, enerģētikas un ilgtspējības jautājumos. Ilze ir sertificēta datu aizsardzības speciāliste.

Ilze Ziemane

VECĀKĀ JURISTE

Ilze Ziemane ir juriste ar pieredzi un zināšanām gan publisko, gan privāto tiesību jomā, kā arī zinātniskajā un akadēmiskajā darbībā. Ilze specializējās valsts tiesībās, personas pamattiesību jautājumos, vides tiesībās, enerģētikas un ilgtspējības jautājumos. Ilze ir sertificēta datu aizsardzības speciāliste.

Ilzes pieredze publiskajā sektorā ir saistīta ar darbu Valsts prezidenta kancelejā, Finanšu ministrijā un Saeimā. Ilze ir sniegusi atbalstu uzņēmumiem privātajā sektorā saistībā ar teritorijas plānojuma, ietekmes uz vidi izvērtējuma un valsts atbalsta jautājumiem, kā arī vēja elektroenerģijas ražošanas darbības nodrošināšanu.

Vienlaikus Ilze ir bijusi nodaļas vadītāja vadošajā valsts augstskolā un zinātniskajā institūcijā – Latvijas Universitātē, kur ir arī ieguvusi maģistra grādu un šobrīd turpina studijas doktora studiju programmā “Tiesību zinātne”, pētot personu pienākumus tiesību teorijas ietvaros. Ilze ir bijusi vieslektore Rīgas Stradiņa universitātē, pasniedzot studiju kursus “Juridiskās metodes”, “Cilvēktiesību īstenošana un aizsardzība digitālajā vidē” un “Konstitucionālās tiesības”. Ilzes loma akadēmiskās izaugsmes ietvaros ir saistīta ar vairāku publikāciju sagatavošanu, konferencēm un pētījumiem – Ilze ir autore Saeimas Analītiskā dienesta pētījumam par Satversmes tiesas kritērijiem vides, ekonomikas un veselības interešu līdzsvarošanai, un līdzautore pētījumiem par iekļaujošo izglītību bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijā, kā arī propogandas ierobežojumiem mediju vidē.

Izprast sevi ir gudrības sākums.

JAUTRIE FAKTI:

  • Ilzes sirdslieta ir saistīta ar dabu, kultūras vēsturi un mākslu. Nozīmīgu vietu dzīvē ieņem saimniekošana auteniskā un unikāli saglabātā 19.g.s. lauku sētā “Vectūļi”, Vecpiebalgā.

  • Atelpu sniedz laiks ar ģimenes mīluli rotveileru Roksiju, kāpšana ledājos, kalnu pārgājieni un dejošana.

IZGLĪTĪBA:

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, doktora studiju programma “Tiesību zinātne”

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē

Ilzes jaunākie raksti

Atbildība par sevi un citiem

Tas tiešām ir noticis – 2020. gada 12. martā, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniedzis pandēmijas apmērus, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējo situāciju visā valstī. Šādu situāciju Ministru kabinets var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība.

Lasīt vairāk >
Lasīt vairāk >

Kādi ir no Covid – 19 skartajām valstīm un teritorijām ieceļojošo pienākumi un atbildība un kāpēc ir svarīgi par to runāt?

Pasaulē pastāvot Covid – 19 izraisītajai pandēmijai, Ministru kabinets 2020.gada 12.martā ar rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtas situāciju” ir izsludinājis ārkārtējo situāciju visā valstī. Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, lai nodrošinātu nacionālo drošību valsts apdraudējuma gadījumā. Šādu situāciju Ministru kabinets var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar katastrofu, tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība. Šajā gadījumā bioloģiskās dabas katastrofas cēlonis ir Covid-19.

Lasīt vairāk>
Lasīt vairāk >

Bērna tiesību un interešu aizsardzība

Atsākoties izglītības iestādēs klātienes mācībām pēc skolēnu rudens brīvlaika, daudzos vecākos un bērnos ir radies jautājums par šāda mācību procesa atbilstību un nepieciešamību, raugoties uz strauji pieaugušo, ar Covid – 19 infekciju sirgstošo, personu skaitu. Bērniem un vecākiem, baudot rudens brīvdienas pāri valsts robežām, būtu jāņem vērā, ka šobrīd pašizolācija nav jāievēro atgriežoties tikai no 4 valstīm, kas nav ārpus ES/EEZ un Apvienotās Karalistes.

Lasīt vairāk>
Lasīt vairāk >
apskatīt visus >