Pakalpojumi

Nodokļi
Strīdu risināšana
Nekustamais īpašums
Darba attiecības
Pārstāvība / aizstāvība krimināllietās
Korporatīvās konsultācijas
Sankciju atbilstība
Darbības atbilstības nodrošināšana
Vides un sociālā atbildība (ESG)
Datu aizsardzība

Gatavi? Sāksim strādāt.

Sazinies ar mums>