Atbilstība

Mūsdienās uzņēmumam ir vissvarīgākais ir nodrošināt atbilstību un to uzturēt. Ar to tiek domāts, ka uzņēmums un darbinieki ievēro jūsu uzņēmumam saistošos likumus, noteikumus, standartus un ētisku praksi. Strādājot ar mums, jūs varēsiet būt pārliecināti, ka tiek konstatēti potenciālie pārkāpumi un savlaicīgi tiek atklāti noziegumi. 

Mūsu komanda sniegs jums palīdzību, izveidojot iekšējās atbilstības organizāciju, kas atbilst jūsu vajadzībām. Konsultējam par negadījumu reģistra uzturēšanu un palīdzam risināt incidentus, iedibināt iekšējās kārtības noteikumus, nodrošinot arī vienmērīgu saziņu starp jūsu darbiniekiem un tiesībsargājošām iestādēm. Ja jūs vēlaties izveidot vai uzlabot iekšējo kanālu ziņošanai par pārkāpumiem, piemēram, tālruņa līniju vai e-pasta iesūtni, jūs varat mums uzticēt šīs sistēmas darbības strukturizēšanu, bet ziņotāji varēs būt pārliecināti, ka viņu drošība tiek garantēta.

Mēs piedāvājam:

Uzņēmuma atbilstības jomā:

 • sagatavot iekšējās atbilstības vadlīnijas, tostarp arī iekšējo kārtību, kā notiek saziņa starp darbiniekiem un tiesībsargājošām iestādēm;
 • izstrādāt incidentu reģistra dokumentāciju un konsultēt par reģistra uzturēšanu;
 • konsultēt par trauksmes celšanas kārtību, lai tā būtu vienkārša (piemēram, speciāla tālruņa līnija vai e-pasts) un puses būtu pārliecinātas par savu datu drošību.

Darba attiecību jomā: 

 • pārbaudīt dokumentāciju, lai pārliecinātos, ka darba attiecības ir nodibinātās atbilstoši visiem piemērojamajiem tiesību aktiem, gan vietējiem, gan starptautiskiem;
  • šīs pārbaudes iekļauj arī valdes locekļu līgumus;
 • sagatavot darba līgumus vai arī tikai līguma pielikumus, kas precizē un ievieš atbilstības jautājumus;
 • izstrādāt paraugu, kā izveidot darbinieku pārstāvību, un to ieviest uzņēmumā.

Korporatīvās pārvaldības jomā:

 • pārliecināties, ka uzņēmuma pārvaldības sistēma ir pilnīga un visaptveroša;
  • šīs pārbaudes ietvaros mēs izskatām korporatīvos dokumentus;
 • snieg konsultācijas par valdes un padomes struktūru un darbu;
  • šīs konsultācijas parasti aptver arī tādus jautājumus kā informācijas atklātība, dokumentu glabāšana, uzņēmuma lēmumu pieņemšanas kārtība un formāts.

Uzņēmuma iekšējās izmeklēšanas jomā:

 • novērtēt riskus un strīdu gadījumos veikt uzņēmuma iekšējo izmeklēšanu, aptverot līgumus, finanšu darījumus;
 • izstrādāt iekšējo kārtību, kā uzņēmumam nodrošināt atbilstību;
 • pārstāvēt klientu valsts aģentūrās;
 • sniegt atbalstu krīzes situācijās, lai atjaunotu normālu uzņēmuma darba gaitu; 
 • kad strīdus nav iespējams atrisināt uzņēmuma iekšienē, piedāvājam izpētīt tiesvedības risku.

Kukuļošanas un krāpšanas novēršanas: 

 • sagatavot attiecīgu uzņēmuma politiku un īstenot to praksē;
 • pārbaudīt trešo personu uzticamību; 
 • izstrādāt uzņēmuma pamatnostādnes, kā pārbaudītu biznesa partneru uzticamību.