Krimināltiesības

RockBridge Legal saprot, ka uzņēmēju ikdienas pieņemtie lēmumi un rīcība uzliek lielu atbildību un  var atstāt negatīvu ietekmi uz biznesu un reputāciju. Nevienu  uzņēmēju nevar pilnībā pasargāt no kriminālatbildības, pat tad, ja viņš darbojas labā ticībā.  Mūsu biroja vislielākā kompetence ir ekonomiska rakstura noziegumi, noziegumi pret dabas vidi un piespiedu ietekmēšanas līdzekļa procesi pret juridiskajām personām.

Alisa Leškoviča specializējās lietās par izvairīšanām no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā. Viktorija Jarkina  sekmīgi strādā vides tiesību jomā, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas lietās, kā arī ar pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas lietām un krāpšanām.  Tāpat Viktorijai ir liela prakse pārstāvēt  juridiskās personas piespiedu ietekmēšanas līdzekļa procesos.

RockBridge Legal spējam sekmīgi apvienot savas padziļinātās zināšanas vides tiesībās, civiltiesībās, komerctiesībās un nodokļu jautājumos ar pieredzi krimināltiesībās un sniegt kvalitatīvu  atbalstu un radošu pieeju. 

Mūsu zināšanas ekspertīzes jomās dod mums priekšrocības un palīdz sasniegt klientam labāko iespējamo risinājumu katrā lietā.

Mēs piedāvājam

sniegt juridisko palīdzību kriminālprocesos:

  • aizturētā, aizdomās turētā un apsūdzētā aizstāvība;
  • cietušo pārstāvība;
  • juridiskās palīdzības sniegšana lieciniekiem;
  • juridisko personu  pārstāvība procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu;
  • kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku pārstāvība;
  • juridiskā palīdzība procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.